KARİYER PLANI


web authoring software

Gitar çalmayı biliyor veya sıfırdan başlayacak olabilirsiniz.

Her iki durum için de;

        • Belli bir amaçla,

       • Belli bir konuda,

       • Belli bir yönde,

İlerlemek istiyorsanız; amacınıza, düzeyinize ve potansiyelinize uygun olarak özel ders planlaması yapmak gerekir. Aşağıda yazılı olan konularda -veya ihtiyaç duyduğunuz
başka bir konuda- özel çalışma yapıp, sadece bu konular üzerinde derinlemesine çalışıp
sistem kurabiliriz:

    1. Müzisyen olmak, sahneye çıkmak,

    2. Müzik okulu sınavlarına hazırlanmak,

    3. Çok sesli düzenleme (fingerstyle) yapabilmek,

    4. Bir müzik grubunuz varsa ve müzikal yönlendirmeye ihtiyaç duyuyorsanız,

    5. Şarkı çalıp söylemek,

    6. Akor çıkarmak, akor yazmak,

    7. Repertuar yapmak, şarkı çalışmak,

    8. Beste yapmak,

    9. Solo yazmak,

    10. Doğaçlama yapmak,

    11. Teorik bilgimizi geliştirmek,

    12. Nota öğrenmek,

    13. Hız yapmak,

    14. Ritim atmak, geliştirmek ve ritim üretmek,

    15. Arpej yapmak, geliştirmek ve üretmek.